Kim Kultur & Nöje upphör med aktiviteter fr o m 29 april 2024

Från och med 29 april upphör verksamheten tillsvidare.